Monthly Archives: Eylül 2011

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI

hekim1

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI  Yasal Mevzuat: “Çalışanlar yapacakları işe uygun olduklarını belirten Sağlık Raporu olmadan işe başlatılamaz”  İşbaşı yapacak çalışanlar için yasal zorunluluk olan sağlık muayenesi ve tetkikleri, ERGÜL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nde yaptırabilirsiniz. Akciğer filmleri radyasyon oranı çok düşük

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILMASI

Periyodik Teknik Kontroller: İşverenler işyerlerinde kullanılan basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının mevzuatta belirtilen sürelerde periyodik teknik kontrollerinin yaptırmak ve kontrol belgelerini kayıt altında bulundurmak zorundadır.

Tutulması Gereken Belgeler

İŞYERLERİNDE SİSTEMATİK OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ, OTO KONTROLÜN SAĞLANABİLMESİ İÇİN, BELGE SİSTEMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İşyerlerinde yapılması gerekli olan, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge sisteminin yerleştirilmesi ile mümkündür. İşçi sağlığı

Sağlıkla İlgili Belgeler

SAĞLIKLA İLGİLİ RAPOR, KONTROL VE AŞILAR 1-Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne uygun İşe Giriş Sağlık Raporu: İşyerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak kimselerin, bünyelerinin yaptıkları işe uygun ve dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi, uygun ve dayanıklı olmayanların çalıştırılmaması, uydun ve dayanıklı

Yangın ve Makine Konulu Belgeler

YANGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ BELGELER 1-Seyyar Yangın söndürme cihazının kontrolü, Seyyar yangın söndürme cihazları yangın başlangıcında çok etkili olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple her İşyerinde yeterli miktarda ve evsafta bu cihazlardan bulundurulması gereklidir. Ancak bunların periyodik kontrol ve bakımları yaptırılmaz

Ehliyetler

1-Kazancı Belgesi, Kazanların, ehliyetli ve ehil kişiler tarafından işletilmesi gereklidir. Çünkü kazanların fenne ve tekniğe uygun işletilmemesi durumunda, çok büyük basınçlara ulaşması ve patlaması dolaysıyla büyük kazaların meydana gelme ihtimali mevcuttur. Kazancılar,, genel manada kazanlarla ilgili gerekli bilgileri bilmelerinin yanında

Çevre Bilinci

Arabanın camından fırlatacağınız bir alüminyum kutu 500 yıl Dünyayı kirletecektir. Plajlardan plastik parçaları toplamak hayat kurtarır. Plastik balık avlama aletleri, torbalar ve diğer plastik atıklar her yıl sayıları milyonlara varan deniz kuşu, 100.000 deniz memelisi ve sayısız balığın ölümüne neden

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Bir Kuruluşun çevreye verdikleri veya verebilecekleri çevresel etkilerinin azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya

Büyük Kazaların Teorileri

BÜYÜK KAZALARIN TEORİLERİ J.Rasssmussen 2000 San Diego. IEA kongresinde şunları söylemektedir: “Son zamanlarda olan büyük kazaların, dikkatli bir değerlendirmesi ile, bu kazaların, hata ve yanılgıların rastlantısal olarak bir araya gelmesi sonucu değil, örgütsel davranışın, güvenli işletimin, sistemli biçimde, güvenli işletimin

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

20.01.2010 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ? Afrika’da her sabah uyanan bir ceylan kendi kendine “Ben bugün hayatta kalabilmem için en yavaş koşan ceylan ben olmamalıyım” aynı yerde yaşayan bir kaplan ise her sabah uyandığında, “Ben bugün hayatta kalabilmem için