Monthly Archives: Ekim 2011

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

Kısaca iş güvenliği diye adlandırdığımız tanımın açılımı “İş Sağlığı ve Güvenliği”dir Bu tanım içerisine işçilerin sağlığı ve güvenliği ile birlikte işyerinin sağlığı ve güvenliği de girmektedir. Öncelik işyeri sınırları dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesidir. Sonrasında bu tehlike kaynaklarının giderilmesi veya risklerin

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte 2003 yılından itibaren mevzuatımıza girmesinden önce bu tanımın karşılığı olarak ülkemizde seviyeli birçok işletmede “iş güvenliği uzmanı” olarak çalışanları görmekteyiz. AB müktesebatı çerçevesinde değişen iş kanunu içerisinde bu tanım da resmi olarak yer almış

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

İş güvenliğinin bir uzmanlık olduğu açıktır. İş dünyasının karmaşık ve zorlu dünyasını yakından tanımadan ve yaşamadan uzman olunmayacağı açıktır. Hukuki sorumlulukları da yüksek olan iş güvenliği uzmanlarının bu zorlu dünyada, çalışanları, işyerini, işvereni ve kendisini korumak durumunda olduğu unutulmamalıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ

iş güvenliği uzmanlığı belgesinin başlangıç sınıfı C olup, belirli süre hizmet verilmesinden sonra B ve A sınıf belgeye yükselme imkanı mevcuttur. İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVLAR

Eğitim: Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: İşverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik