Monthly Archives: Kasım 2011

HİZMETLERİMİZ

atm.1

Hizmetlerimiz: İş sağlığı ve güvenliği Eğitimleri Mevzuat kapsamında tüm işyerlerinde çalışanlara her yıl iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur. Bu kapsamda tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımızca eğitimler işyerlerinde çalışma saatlerinize uygun olarak verilmektedir. Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılan testler

ERGÜL OSGB MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ergul_osgb

Sağlık Gözetimi İşverenlerin yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 15: a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

egitim12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur. Çalışanların eğitimi MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya

RİSK DEĞERLENDİRME

risk.2

Yasal Mevzuat: işverenler, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 10. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” Md 10′da belirtilen hükümler çerçevesinde işverenler, iş sağlığı

ONAYLI DEFTER

İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri: İşletmelerde tutulması yasal zorunluluk olan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve önerilerin yazılacağı “ONAYLI DEFTER” OSG Ortak sağlık ve güvenlik biriminden hızlı bir şekilde temin edilebilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında

İş güvenliği ve risk değerlendirme uygulamaları kitabı

İş güvenliği uzmanları, iş güvenliği teknikerleri ve iş güvenliğine gönül verenlerin el kitabı; “İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları” konu başlıkları: • Tarihi gelişim • Hukuki yönden iş sağlığı ve güvenliği • İş kazaları ve meslek hastalıkları • İş güvenliğinde yönetim sistemleri • Risk analizleri

Tar-Taş’da Risk Analizi

Mustafakemalpaşa Çeltikçi bölgesinde kurulu olan Tar-Taş Gıda Tarım ve Hayvansal Ürünler sanayi ve Ticaret A.Ş.’de verilen danışmanlık hizmetleri çerçevesinde “Risk Değerlendirme” faaliyetleri gerçekleştirildi. İşletmede; üretim, depolar, kazan dairesi ve idari bürolar başta olmak üzere tüm alanları kapsayan risk değerlendirme faaliyeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlüğe girdi.

6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Profil Sanayi’de acil durum ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

  Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de acil durum tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirilmiştir.   06.10.2011 günü gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği saat 10:45 civarında orta şiddetle bir deprem meydana gelmiştir.  Fabrika dahilinde bazı sehpaların ve

Aytaş Akın Mermer’de idik

Aytaş Akın Mermer’de eğitim faaliyetleri tamamlandı. Burdur Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Aytaş Akın Mermer’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı. Burdur ekonomisine büyük katkılar sağlayan başarı öyküsünün örnek alınacağı bu örnek işletme ile birlikte hizmet gerçekleştirmekten O.S.G. Ortak Sağlık ve