Category Archives: mOBİL sAĞLIK

ERGÜL OSGB MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ergul_osgb

Sağlık Gözetimi İşverenlerin yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 15: a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2)