Category Archives: Peridyodik Kontrol

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILMASI

Periyodik Teknik Kontroller: İşverenler işyerlerinde kullanılan basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının mevzuatta belirtilen sürelerde periyodik teknik kontrollerinin yaptırmak ve kontrol belgelerini kayıt altında bulundurmak zorundadır.