HİZMETLERİMİZ

atm.1
Hizmetlerimiz:
İş sağlığı ve güvenliği Eğitimleri
Mevzuat kapsamında tüm işyerlerinde çalışanlara her yıl iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur.
Bu kapsamda tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımızca eğitimler işyerlerinde çalışma saatlerinize uygun olarak verilmektedir.
Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılan testler ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve şirketlere raporlanmaktadır.
Eğitim sonunda tüm katılımcıların adlarına düzenlenmiş belge verilmektedir.

 

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi danışmanlık hizmetleri
Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6
İşverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla; İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği danışmanlığı ile birlikte sağlık personelini de kapsayan “Tam Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.
Risk Değerlendirmesi
Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 10: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür..
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda işyerlerinde mevcut bulunan tehlikelere karşı, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamının tesis edilmesine yönelik olarak gerçekleştirmesi yasal zorunluluk olan “”Risk Değerlendirmesi“” faaliyeti şirketin tüm alanlarını, tezgâhları, süreçleri ve kullanılan iş makinelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme faaliyetleri önerilmekte ve hazırlanan rapor şirketlere verilmektedir.
Mevzuat kapsamında işyerlerinde yapılması, bulundurulması gereken konularda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.
Sağlık Gözetimi
Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 15: a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar..
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır
Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmleri dijital cihazlarımızla çekilmekte ve derhal DVD ortamında hazırlanmaktadır. İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, portör muayeneleri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.
“Söz verdik, iş güvenliği kültürünü ülke çapında yaygınlaştıracağız!”
İletişim Bilgilerimiz:
ERGÜL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  Tic. Ltd. Şti.
Şeyhmüftü Mah. Balıkesir Cad. No. 119 Mustafakemalpaşa BURSA
Tel: 0224 613 3674 E.Posta: bilgi@ergulosgb.com
Tabaklar Mah. Sadık Yılmaz cad. No.6 Karacabey Bursa
Tel: 0224 676 9674 E.Posta: bilgi@ergulosgb.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>